Search results

Records found: 165  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth p0074533^"
 1. LITTVOVÁ, Zuzana. Aké sú dôsledky asymetrických informácií na poistnom trhu? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 29-31 online. Recenzia na: Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu / Monika Jurkovičová ... [et al.] ; recenzenti: Viktória Čejková, Zuzana Juhászová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4450-4.
  article

  article

 2. LITTVOVÁ, Zuzana. Človek, ktorý sa hral s číslami : Jacob Bernoulli (1654-1705). In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 1, s. 12.
  article

  article

 3. LITTVOVÁ, Zuzana. Tragický koniec politika a matematika : Johan de Witt (1625-1672). In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 3, s. 11.
  article

  article

 4. LITTVOVÁ, Zuzana. Prvú slovenskú poisťovňu založil prírodovedec : Ján Alojz Wagner (1864 - 1930). In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 5-6, s. 23.
  article

  article

 5. LITTVOVÁ, Zuzana. Bádateľ v pravdepodobnosti Christiaan Huygens (1629-1695). In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 2, s. 16.
  article

  article

 6. LITTVOVÁ, Zuzana. Politik v poistných službách : Milan Hodža (1878 - 1944). In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 5-6, s. 22.
  article

  article

 7. JURKOVIČOVÁ, Monika. [Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 2, s. 153-154. Recenzia na: Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev / Zuzana Brokešová, Barbora Drugdová, Erika Pastoráková, Tomáš Ondruška ; recenzenti Zuzana Littvová, Peter Marko, Marian Tatár. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3761-2.
  article

  article

 8. LITTVOVÁ, Zuzana. Otec požiarneho poistenia Nicholas Barbon (1640-1698). In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2014. ISSN 1335-1044, 2014, roč. 20, č. 6, s. 13.
  article

  article

 9. LITTVOVÁ, Zuzana. Lloydovo impérium, prvopočiatok všetkých trhov. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2014. ISSN 1335-1044, 2014, roč. 20, č. 5, s. 13.
  article

  article

 10. LITTVOVÁ, Zuzana. Prvé zisťovania úmrtnostných pomerov populácie. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2014. ISSN 1335-1044, 2014, roč. 20, č. 1, s. 8-9.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.