Search results

 1. Chudoba a spotrebiteľské správanie : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mária Zúpková, Róbert Hölcz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [40 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4468-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. ČIHOVSKÁ, Viera et al. Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu [elektronický zdroj]. Recenzovali: Jaroslav Kita, Andrej Kriváň. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [169 s., 10,22 AH]. KEGA 018EU-4/2014. ISBN 978-80-225-4208-1. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu

  electonic book

 3. Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [82 s.]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4180-0. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR

  electonic book

 4. Current challenges of marketing and their application in practice : [proceedings of] scientific articles [elektronický zdroj]. Reviewed by Gabriela Pajtinková - Bartáková, Jan Koudelka. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2013. CD-ROM [210 s.]. ISBN 978-80-225-3632-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. Determinanty osobnej spotreby a spotrebiteľského správania seniorov : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0612/12 [elektronický zdroj]. Recenzenti Dušan Šimo, Róbert Hölcz. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [74 s.]. VEGA 1/0612/12. ISBN 978-80-225-3481-9. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. Trendy nákupného a spotrebiteľského správania zákazníkov v podmienkach ekonomickej nestability : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0652/10 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [124 s.]. ISBN 978-80-225-3247-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book