Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0000884 xcla^"
  1. VLASKO, Martin. Využitie business intelligence pri rozhodovacích procesoch. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2008. ISSN 1336-3514, 2008, roč. 6, č. 2, s. 315-318.
    article

    article

  2. GÁL, Tomáš. Modelovanie procesov obstarávania informačných systémov malých podnikov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2006. ISSN 1336-3514, 2006, roč. 4, č. 2, s. 139-140.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.