Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0000884 xkni^"
 1. PROCHÁZKA, Peter. Efektívna podpora rozhodovania s využitím rozsiahlych súborov údajov (big data) : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Mišút. Bratislava, 2023. 106 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. SOJKA, Pavol. Modelovanie sémantickej neurčitosti výpočtovou inteligenciou pre podporu rozhodovania : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2021. 82 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Inovačné procesy vo vede, ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačné procesy vo vede, ekonomike a vzdelávaní VI. Kazaň : Juniversum, 2017. 111 s. ISBN 978-5-9991-0403-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Inovačné procesy vo vede, ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačné procesy vo vede, ekonomike a vzdelávaní IV. Kazaň : Juniversum, 2015. 81 s. ISBN 978-5-9991-0282-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. RUBLÍK, Martin. Analýza bezpečnosti návrhu architektúry "e-assessment" systému : dizertačná práca. Školiteľ Peter Závodný. Bratislava, 2010. 151 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. PROKOP, Igor. Procesná optimalizácia informačného systému v sektore mikropodnikov : dizertačná práca. Škol. Peter Bednár. Bratislava, 2010. 189 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. HORŇÁK, Peter. Systémová integrácia - problémy analýzy a návrhu integračnej platformy : dizertačná práca. Škol. Anna Kvietková. Bratislava, 2008. 126 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. KRŠJAK, Miroslav. Neurónové siete so štatistickým určením v ekonomike : dizertačná práca. Škol. Anna Kvietková. Bratislava, 2008. 121 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. VLASKO, Martin. Využitie Business Intelligence pri rozhodovacích procesoch : dizertačná práca. Škol. Peter Závodný. Bratislava, 2008. 113 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. CHUDÁ, Daniela. Metodika budovania bezpečného informačného systému : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Závodný. Bratislava, 2005. 177 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.