Search results

 1. BELKO, Peter. Porovnanie exekučnej efektívnosti triediacich algoritmov Shell Sort a Insertion Sort usporadúvajúcich veľké súbory dát v programe vytvorenom v jazyku C : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2018. 50 s.
  book

  book

 2. DAUBNER, Dávid. Sociálne inžinierstvo ako bezpečnostná hrozba organizácii : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Rakovská. Bratislava, 2018. 40 s.
  book

  book

 3. MEDOVČÍKOVÁ, Lenka. Techniky získavania znalostí a softvérová podpora získavania „tacit knowledge“ : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Rakovská. Bratislava, 2018. 46 s.
  book

  book

 4. POLIVKA, Marek. Internet vecí : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2018. 59 s.
  book

  book

 5. ADAMEC, Martin. Ekonomické hodnotenie firmy za pomoci analýzy v MS Excel : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2018. 42 s.
  book

  book

 6. BOĽF, Ján. Informačná bezpečnosť, utajovanie správ a zabezpečenie efektívnosti prenosu informácie v multimediálnych komunikáciách : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Schmidt. Bratislava, 2018. 47 s.
  book

  book

 7. MARTINČEKOVÁ, Ivana. Aplikácie ECM (Enterprise Content Management) a ich význam pre podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Jurík. Bratislava, 2018. 43 s.
  book

  book

 8. ONDRKAL, Martin. Kolaboračné cloudové systémy pre komunikáciu obchodných partnerov : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Sojka. Bratislava, 2018. 46 s.
  book

  book

 9. PIKNOVÁ, Hana. Databáza publikačnej činnosti katedry : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslav Kultan. Bratislava, 2018. 58 s.
  book

  book

 10. KIŠOŇ, Branislav. Cloud computing pre malé a stredné podniky : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kršjak. Bratislava, 2018. 64 s.
  book

  book