Search results

 1. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach, 28.-30. jún 2010 : [zborník abstraktov] [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. VEGA 1/0724/08, VEGA 1/0547/08, VEGA 1/0169/10, IPG 2317116/10, IPG 2317123/10. ISBN 978-80-225-2999-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky

  book

 2. Aktuárska veda v teórii a v praxi. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) : Bratislava, 26. november 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2837-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Aktuárska veda v teórii a v praxi. Vedecký seminár. Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník zo 6. vedeckého seminára : Bratislava, 7. december 2007 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2443-8. [Copy count : 3, currently available 3, at library only 0]
  electonic book

  electonic book