Search results

 1. KÖNIG, Brian. Úvod do ekonometrie 1 : (MS EXCEL a GRETL). Recenzovali: Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 141 s. [6,49 AH]. ISBN 978-80-89962-48-8. [Copy count : 10, currently available 8, at library only 2]
  book

  book

 2. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. vedecký workshop. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska: 3. vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0351/17 : zborník z workshopu. Recenzenti: Ivan Brezina, Martin Dlouhý. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [40 s., 2,2 AH]. VEGA 1/0351/17. ISBN 978-80-225-4673-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. Editori: Brian König, Martin Lukáčik ; recenzenti: Ivan Brezina ...[et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 151 s. [9,82 AH]. ISBN 978-80-225-4650-8. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. Technical Editor: Marian Reiff, Pavel Gežík, Web Editor: Martin Lukáčik. 1st edition. Bratislava : Letra Edu, 2018. 412 s. [12,95 AH]. ISBN 978-80-89962-07-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. BENKOVIČ, Martin. DSGE modely s finančnými rigiditami : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lukáčik. Bratislava, 2018. 80 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. BLAŠKO, Michaela. Európske hospodárske konvergenčné procesy s dôrazom na dynamiku slovenskej ekonomiky : dizertačná práca. Školiteľ: Karol Szomolányi. Bratislava, 2018. 107 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. BREZINA, Ivan - GEŽÍK, Pavel. Teória grafov pre ekonómov. Recenzenti: Zuzana Čičková, Tomáš Majer. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. 183 s. [9,15 AH]. ISBN 978-80-89962-19-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 8. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko. Editori: Brian König, Martin Lukáčik ; recenzenti: Martin Dlouhý, Petr Fiala... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 223 s. [13,72 AH]. ISBN 978-80-225-4563-1. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  electonic book

  electonic book

 9. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. Vedecký workshop. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska: 1. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0351/17 : zborník z workshopu : 4.december 2017, Bratislava. Recenzenti: Ivan Brezina, Martin Dlouhý. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [55 s., 2,2 AH]. VEGA 1/0351/17. ISBN 978-80-225-4430-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. Vedecký workshop. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska: 2. vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0351/17 : zborník z workshopu : 10.december 2018. Recenzenti: Ivan Brezina, Martin Dlouhý. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [30 s., 2,2 AH]. VEGA 1/0351/17. ISBN 978-80-225-4565-5.
  electonic book

  electonic book