Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0000963 xkni^"
 1. BÉREŠOVÁ, Juliana. Diverzita determinantov ovplyvňujúcich inovačnú výkonnosť krajín : dizertačná práca. Školiteľ: Emília Duľová Spišáková. Košice, 2022. 136 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. STEP 2021. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP 2021 : 11.11.2021. Recenzenti: Emília Duľová Spišáková, Michal Pružinský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 64 s. ISBN 978-80-225-4908-0.
  electonic book

  electonic book

 3. STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. Editor: Roman Lacko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 121 s. ISBN 978-80-225-4780-2.
  electonic book

  electonic book

 4. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 29 s. ISBN 978-80-225-4707-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. Recenzenti: Lucia Bednárová, Marek Szajt. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 131 s. ISBN 978-80-225-4671-3.
  book

  book

 6. STEP III.. Workshop. STEP III. : zborník príspevkov z workshopu STEP III., 8.11.2018, Košice. Recenzenti: Lucia Bednárová, Šárka Vilámová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [172 s.]. ISBN 978-80-225-4583-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  STEP III.

  electonic book

 7. STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice. Recenzenti: Aneta Bobenič Hintošová, Šárka Vilamová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [93 s.]. ISBN 978-80-225-4465-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Výskum, vývoj a inovácie ako základ stratégie Európa 2020 : habilitačná práca. Oponent: Michal Tkáč... [et al.]. Košice, 2017. 138 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. PhDWorks a STEP. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks a workshopu STEP : Košice, 8. november 2016. Recenzenti: Aneta Bobenič Hintošová, Šárka Vilamová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [88 s.]. I-16-103-00, I-16-104-00, I-16-110-00. ISBN 978-80-225-4350-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks a workshopu STEP

  electonic book

 10. STRIČÍK, Michal. Efektívnosľ zhodnocovania komunálnych odpadov v okrese Michalovce : habilitačná prednáška. Bratislava, 2014. 31 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3656-1. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.