Search results

Records found: 1069  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0000963 xknid^"
 1. KOTUSOVÁ, Jana. Využitie Európskych štrukturálnych a investičných fondov na regionálny rozvoj : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2023. 65 s.
  book

  book

 2. MACKOVÁ, Patrícia. Využitie praktík kreatívneho účtovníctva v praxi vybraných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Jozefína Hvastová. Košice, 2023. 89 s.
  book

  book

 3. FONOSOVÁ, Dominika. Udržateľné nakladanie s odpadom na Slovensku vo väzbe na dosiahnutie uhlíkovej neutrality : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2023. 60 s.
  book

  book

 4. BRINKOŠOVÁ, Bibiána. Zhodnotenie vybraných kvantitatívnych výsledkov obchodného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Freňáková. Košice, 2023. 69 s.
  book

  book

 5. FAZEKAŠOVÁ, Frederika. Ukazovatele výkonnosti marketingu a obchodných činností v obchodnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Freňáková. Košice, 2023. 70 s.
  book

  book

 6. SÝKORA, Adam. Zhodnotenie ekonomických dopadov globalizácie vo svetovej ekonomike vo vybranom sektore hospodárstva : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2023. 67 s.
  book

  book

 7. JANOŠKO, Tobiáš. SMART technológie v odpadovom hospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2023. 75 s.
  book

  book

 8. VAŠKOVIČOVÁ, Monika. Uplatnenie hierarchie odpadového hospodárstva v hospodárskej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2023. 63 s.
  book

  book

 9. BUČKO, Patrik. Alternatívne formy financovania malých a stredných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Barbora Gontkovičová. Košice, 2023. 61 s.
  book

  book

 10. SVAT, Lukáš. Inovačná výkonnosť vybraných krajín Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Emília Duľová Spišáková. Košice, 2023. 80 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.