Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0000966 xkni^"
  1. GRÜLLINGOVÁ, Mária. Vplyv diverzifikácie poskytovaných služieb na efektívnosť zdravotníckeho zariadenia : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2016. 126 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book

  2. Výskumno-vedecké aktivity katedier zameraných na marketing a obchod s dôrazom na Obnoviteľné zdroje energie. Medzinárodná vedecká konferencia. Výskumno-vedecké aktivity katedier zameraných na marketing a obchod s dôrazom na Obnoviteľné zdroje energie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 8. - 10. mája 2008, Starý Smokovec - Vysoké Tatry. Košice : Katedra marketingu PHF EU, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2580-0. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
    Výskumno-vedecké aktivity katedier zameraných na marketing a obchod s dôrazom na Obnoviteľné zdroje energie

    electonic book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.