Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0000966 xpca^"
 1. LUPTÁKOVÁ, Alžbeta. Predikcia bankrotu podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2016. 149 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. IVANIČKOVÁ, Mariana. Hodnotenie efektívnosti špecializovaných nemocničných zariadení : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2016. 115 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. HRNČIAROVÁ TURČIAKOVÁ, Anna. Aspekty vplyvu privátnych značiek obchodných reťazcov na konkurencieschopnosť potravinárskych podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2015. 113 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Retail manažment v kontexte regionálnych disparít : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2014. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. FABINYOVÁ, Radka. Aplikácia metód ekonomickej analýzy pri skúmaní faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť podnikov v danom odvetví : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2014. 123 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013, Košice. Editor: Denisa Ďuričeková ; recenzenti: Michal Pružinský, Mária Antošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [125 s.]. ISBN 978-80-225-3731-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. Riešené projekty - terminologické a odborné problémy. Odborný workshop. Riešené projekty - terminologické a odborné problémy : elektronický zborník abstraktov z odborného workshopu : [3. 7. 2013, Košice, Slovensko]. Košice : Katedra marketingu a obchodu PHF EU, 2013. online [28 s., 1,4 AH]. ISBN 978-80-225-3660-8.
  electonic book

  electonic book

 8. BILOHUŠČINOVÁ, Denisa. Marketingová komunikácia v strategickom riadiacom procese : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2013. 124 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Elektronický zborník vyžiadaných a odborných prednášok v rámci podujatí Týždňa vedy a techniky 2013. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [110 s.]. ISBN 978-80-225-3835-0.
  electonic book

  electonic book

 10. GIRGOŠKOVÁ, Mária. Vplyv rastových investičných stratégií na výkonnosť vybraného odvetvia : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2013. 93 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.