Search results

 1. LIEBERMEISTER, Barbara. Die Führungskraft als Influencer : in Zukunft führt, wer Follower gewinnt! Offenbach : GABAL Verlag, 2020. 219 s. ISBN 978-3-96739-000-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. DAŇO, Ferdinand et al. 80 rokov výchovy ekonomických lídrov (1940 - 2020) : Ekonomická univerzita v Bratislave v období poslednej dekády. Zostavovateľ: Miroslav Horňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 167 s. ISBN 978-80-225-4764-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 3. WATTS, Geoff. Scrummaster Coaching Cards : [Useful Aid]. [S.l.] : [s.n.], [2019]. inspectandadapt.com. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ALLAN, Barbara. The No-Nonsense Guide to Leadership, Management and Teamwork. London : Facet Publishing, 2019. 245 s. ISBN 978-1-78330-396-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. The Definitive Management Ideas of the Year from Harvard Business Review 2019. Boston : Harvard Business Review Press, 2019. 253 s. HBR's 10 Must Reads. ISBN 9781633696426. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). Tomáš Talášek, Jan Stoklasa, Pavla Slavíčková (Eds.). 1st Edition. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. online 287 s. ISBN 978-80-244-5543-3.
  electonic book

  electonic book

 7. FUNKE, Sven-Oliver. Influencer-Marketing : Strategie, Briefing, Monitoring. 1. Auflage. Bonn : Rheinwerk Verlag, 2019. 301 s. ISBN 978-3-8362-6409-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. SCOTT, Kim. Radikálna otvorenosť : ako byť skvelým šéfom a zostať pritom ľudský. Preložil: Milan Kopecký. Bratislava : AKTUELL, 2019. 295 s. ISBN 978-80-8172-046-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. PORTALES, Luis. Social Innovation and Social Entrepreneurship : Fundamentals, Concepts, and Tools. Cham : palgrave macmillan/Springer Nature Switzerland AG, 2019. 207 s. ISBN 978-3-030-13455-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. LUSSIER, Robert N. - ACHUA, Christopher F. Leadership : Theory, Application & Skill Development. 6th Edition. Boston : Cengage Learning, 2018. 496 s. ISBN 978-1-285-86635-2. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  book

  book