Search results

 1. BÉREŠOVÁ, Juliana. The Resilient Leader. In QUAERE 2020. interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2020 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS - Akademické sdružení, 2020. ISBN 978-80-87952-32-0, s. 43-50 online.
  article

  article

 2. SLÁVIK, Štefan et al. Human Dimension of Start-Up. - Registrovaný: Web of Science. In Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - Kharkiv : Kharkiv institute SHEI. ISSN 2310-8770, 2020, vol. 3, no. 34, pp. 392-401 online. VEGA 1/0019/15.
  article

  article

 3. LESÁKOVÁ, Dagmar - DAŇO, Ferdinand. Transferovateľné zručnosti pre 3. stupeň štúdia. Recenzenti: Valéria Michalová, Dana Šímová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. [144 s.] [7,2 AH]. KEGA 001 EU-4/2017. ISBN 978-80-7598-484-5.
  book

  book

 4. SKORKOVÁ, Zuzana. Tímové vodcovstvo, jeho pozitíva a úskalia. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 527-535 online. VEGA 1/0412/19.
  article

  article

 5. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Managing the Business Organisation. In Economic Concepts and Idioms in English Business Communication. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-060-5, s. 47-95, [2 AH].
  article

  article

 6. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Identifikácia štýlov vedenia na základe správania sa vodcu. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-034-6, s. 109-117 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  article

  article

 7. NÉMETHOVÁ, Ildikó. Global Leadership for Working in a Global World. In Global Business Practices: Communication, Leadership, Negotiations and Ethics. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10052-8, s. 47-114 [5,08 AH].
  article

  article

 8. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - REMEŇOVÁ, Katarína. Vodcovstvo a emocionálna inteligencia. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-034-6, s. 51-64 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  article

  article

 9. LJUDVIGOVÁ, Ivana - PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Vodcovstvo : teória a prípadové štúdie. Recenzenti: Emília Papulová, Rudolf Gálik. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 247 s. [16,79 AH]. ISBN 978-80-225-4529-7. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 2]
  book

  book

 10. PORVAZNÍK, Ján - LJUDVIGOVÁ, Ivana - ČAJKOVÁ, Andrea. Holistic Competence of Leadership and Managerial Subjects. - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 2, s. 56-77 online.
  article

  article