Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0003000 xkni^"
  1. HUŠEK, Miroslav. Faktory účinného využitia informačných a komunikačných technológií ovplyvňujúce konkurencieschopnosť trhových služieb v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2018. 132 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book

  2. BENEŠOVÁ, Dana. Aspekty účinnej adaptácie a využitia informačných a komunikačných technológií v podnikoch služieb podporujúce ich konkurencieschopnosť : habilitačná prednáška : odbor habilitovania: 3.3.10 Obchod a marketing. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 46 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3309-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
    book

    book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.