Search results

Records found: 68  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0005031 xpca^"
 1. LEHENCHUK, Serhii et al. Empirical Evidence of Intangible Assets Improve the Financial Performance of Slovak ICT Companies. In Proceedings of 10th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy M3E2. International Conference. Proceedings of 10th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy M3E2. - Odessa : Science and Technology Publications, 2022. ISBN 978-989-758-640-8. ISSN 2975-9234, pp. 38-52.
  article

  article

 2. SERPENINOVA, Yuliia et al. Impact of Intellectual Capital on Profitability: Evidence from Software Development Companies in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2022, vol. 20, no. 2, pp. 411-425.
  article

  article

 3. ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Vývoj ľudského kapitálu v krajinách V4. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 552-557 online. VEGA 1/05690123/18.
  article

  article

 4. BUKOVOVÁ, Sylvia. Vzdelávanie - kľúčový faktor rozvoja a kvality ľudského kapitálu. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 62-72 online. VEGA 1/0569/18.
  article

  article

 5. PUSZTIOVÁ, Lea - DUBCOVÁ, Gabriela. Human Capital as a Source of Competitiveness and Possibilities for Its Investment. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9499-4, s. 108-113. VEGA 1/0569/18.
  article

  article

 6. UHLIAR, Miroslav. Nehmotný majetok a duševné vlastníctvo v podnikovej praxi. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 1059-1065 online.
  article

  article

 7. ANTALOVÁ, Mária. Znalostný kapitál v krajinách V4. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 1-11 [online]. VEGA 1/0002/16 (50%), ITMS 26240120032 (50%).
  article

  article

 8. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Ochrana intelektuálnych vlastníckych práv v akademickom sektore. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 27-36 CD-ROM. VEGA 1/0020/16.
  article

  article

 9. AŽAŽA, Marina - GONDA, Vladimír. Intellektualizacija ekonomiki v uslovijach globalizacii. In Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development. International Scientific Conference. Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development : Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference : April 4 - 7, 2018, Opole, Poland. - Opole : Publishing House WSZiA, 2018. ISBN 978-83-62683-25-3, s. 261-262 online.
  article

  article

 10. HLAVATÝ, Ivan. Výučba podnikania pomocou simulácií. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 23-26 CD-ROM. KEGA 027EU-4/2016.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.