Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0005414 xcla^"
 1. HORVÁTH, Peter. The Role of the president in the context of the political changes in Slovakia. In Slovak journal of political sciences. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2014. ISSN 1338-3140, 2014, vol. 14, no. 1, s. 74-86.
  article

  article

 2. HORVÁTH, Peter. Príspevok medzivládnych organizácií k integrácii Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie. In Slovensko a NATO. Medzinárodná vedecká konferencia. Slovensko a NATO : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1702-X, s. 146-149.
  article

  article

 3. HORVÁTH, Peter. Rozšírenie Európskej únie z pohľadu krajín V-4. In Medzinárodné vzťahy na prahu 3. tisícročia : rozširovanie EÚ ako míľnik? - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1562-0, s. 64-66.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.