Search results

 1. ČOREJOVÁ, Tatiana et al. Akademické podnikanie a typológia akademických spin-off firiem. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4553-2, s. 80-105. APVV-4-0512, VEGA 1/0125/18, VEGA 1/0087/18.
  article

  article

 2. GREGUŠ, Ladislav. Počítačový údaj ako dôkaz v trestnom konaní a podklad znaleckého posudku. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-554-1362-4, s. 17-24.
  article

  article

 3. JAROŠOVÁ, Beáta. Zneužitie práva a konanie poznačené podvodom z hľadiska finančnej správy SR. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-554-1362-4, s. 40-50.
  article

  article

 4. DŽUPINKA, Miroslav. Riadenie kvality znaleckej činnosti. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-554-1362-4, s. 11-16.
  article

  article

 5. HRUBIZNA, Marián. Znalecké dokazovanie pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-554-1362-4, s. 25-30.
  article

  article

 6. KULIL, Vladimír. Identifikace nehmotných součástí ceny při tržním ocenění majetku. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-554-1362-4, s. 83-89.
  article

  article

 7. LUŠČÍKOVÁ, Darina. Prehľad zadefinovania platobnej schopnosti v zákonoch Slovenskej republiky a vplyv legislatívnych úprav na znaleckú činnosť v odbore ekonómia a manažment. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-554-1362-4, s. 101-107.
  article

  article

 8. ADÁMIKOVÁ, Eva. Ekonomická znalecká činnosť a jej prepojenosť s právnou podstatou prípadu. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 6-11 [CD -ROM].
  article

  article

 9. JAROŠOVÁ, Beáta. Reťazové obchody a možnosť využitia dôkazných prostriedkov správcu dane pre znalecké dokazovanie. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 37-47 [CD -ROM].
  article

  article

 10. KRIŽAN, Ladislav. Aktuálne zmeny a inovácie nielen v právnej úprave znaleckej činnosti v Slovenskej republike. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 57-68 [CD -ROM].
  article

  article