Search results

 1. Company Diagnostics, Controlling and Logistics. International Scientific Conference. Company Diagnostics, Controlling and Logistics : Proceedings of 9th International Scientific Conference, University Centre in Zuberec - Brestová, Slovak Republic, 12th – 13th April 2018 University centre in Zuberec - Brestová, Slovak [elektronický zdroj]. Reviewed by: Borna Abramović, Stanislaw Borkowski... [et al.]. 1st Edition. Žilina : EDIS-University of Žilina/UNIZA, 2018. CD-ROM [294 s.]. ISBN 978-80-554-1464-5.
  book

  book

 2. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce: Iveta Sedláková, Andrea Čorejová. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. CD-ROM 136 s. ISBN 978-80-554-1362-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016 [elektronický zdroj]. Vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Elena Šúbertová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [128 s., 7,7 AH]. ISBN 978-80-225-4278-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Anna Neumanová. 1. vyd. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. CD-ROM [175 s.]. ISBN 978-80-554-1091-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve

  electonic book

 5. Diagnostika podniku, controlling a logistika. Medzinárodná vedecká konferencia. Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník prednášok a príspevkov zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 16. – 17. apríl 2014 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anna Križanová, Karol Achimský ... [et al.]. 1. vyd. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2014. CD-ROM [348 s.]. ISBN 978-80-554-0856-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. Diagnostika podniku, controlling a logistika. Medzinárodná vedecká konferencia. Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 12. – 13. apríl 2012 [elektronický zdroj]. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. CD-ROM [502 s.]. ISBN 978-80-554-0502-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. Diagnostika podniku, controlling a logistika. Medzinárodná vedecká konferencia. Diagnostika podniku, controlling a logistika : V. medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov : Žilina 21.-22. apríl 2010 [elektronický zdroj]. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. CD-ROM. VEGA 1/0468/08. ISBN 978-80-554-0175-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. Diagnostika podniku, controlling a logistika. Medzinárodná vedecká konferencia. Diagnostika podniku, controlling a logistika : III. medzinárodná vedecká konferencia : zborník príspevkov : Žilina, 6.-7. apríl 2006 [elektronický zdroj]. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2006. CD-ROM. ISBN 80-8070-527-5.
  electonic book

  electonic book