Search results

 1. KOLOŠTA, Stanislav. Formovanie a podoby učiacich sa regiónov. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Anna Vaňová, Miroslav Šipikal. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 155 s. Studia oeconomica, 62. ISBN 978-80-557-1537-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Nora Grisáková. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. CD-ROM 89 s. ISBN 978-80-554-1584-0.
  electonic book

  electonic book

 3. BUČEK, Milan et al. Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR. Recenzenti: Július Alexy, Jan Malinovský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 334 s. ISBN 978-80-225-3954-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. Znalecká činnosť a perspektívy jej ďalšieho rozvoja : zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Marián Židó. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 119 s. ISBN 978-80-225-3928-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book