Search results

 1. HORVÁTHOVÁ, Jarmila - MOKRIŠOVÁ, Martina - VRAVEC, Ján. Kontrola a controlling. Prešov : Bookman, 2015. 192 s. ISBN 978-80-8165-093-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. MAJTÁNOVÁ, Anna - VACHÁLKOVÁ, Ingrid - DLÁBIKOVÁ, Hana. Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. Recenzenti Eva Horvátová, Michal Szabo. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2013. 223 s. [9,50 AH]. VEGA 1/0681/12. ISBN 978-80-89553-12-9. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. FOTR, Jiří et al. Tvorba strategie a strategické plánování : teorie a praxe. Praha : GRADA Publishing, 2012. 381 s. Expert. ISBN 978-80-247-3985-4. [Copy count : 6, currently available 0, at library only 6]
  Tvorba strategie a strategické plánování

  book

 4. Krajowy i międzynarodowy wymiar współczesnej rachunkowości. Redaktor naukowy Wiktor Gabrusewicz. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009. 190 s. Zeszyty naukowe, 117. ISBN 978-83-7417-400-8. ISSN 1689-7374. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 5. MIKOVCOVÁ, Hana. Controlling v praxi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 183 s. ISBN 978-80-7380-049-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. NESTERAK, Janusz - BOBÁKOVÁ, Viktória. Controlling : novodobý systém riadenia podniku. Bratislava : Ekonóm, 2003. 126 s. ISBN 80-225-1660-0. [Copy count : 20, currently available 17, at library only 2]
  book

  book

 7. BARAN, Dušan. Aplikácia controllingu v podnikovej praxi. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002. 135 s. ISBN 80-227-1666-9. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 8. SEKULA, Zofia. Controlling personalny : istota i przedmiot controllingu personalnego. Czesc 1. Bydgoszcz : Osródka Postepu Organizacyjnego, 1999. 318 s. Biblioteka menedzera i sluzby pracowniczej, Zeszyt 136/99. ISBN 83-87636-54-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. Budzetowanie przychodów i kosztów : materialy na konferencje naukowa ..., Polanica Zdrój, 10-12 pazdziernika 1999 r. Tom 1. Referaty. Wroclaw : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu, 1999. 193 s. Materialy konferencyjne, Prace naukowe nr. 831. ISSN 0324-8445. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. VRUŽEK, Štefan. Teória a prax manažmentu. Prešov : ManaCon, 1999. 307 s. ISBN 80-85668-80-7. [Copy count : 3, currently available 3, at library only 0]
  book

  book