Search results

 1. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Báza poznatkov o strategickej kontrole a možnosti jej využitia v praxi. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 1, s. 17-26 online.
  article

  article

 2. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Kedy robiť reporty a aké množstvo je už záťažou pre zamestnancov. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 17.6.2016, [s. 1-2], [1,50 NS] online.
  article

  article

 3. HARUMOVÁ, Anna. Nové trendy v kontrolingu podniku a jeho vplyv na hodnotu podniku. In Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku : zborník vedeckých statí : výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1071/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3955-5, s. 23-32. VEGA 1/1071/12.
  article

  article

 4. DLÁBIKOVÁ, Hana. Kontroling v poisťovníctve. In Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. - Bratislava : KARTPRINT, 2013. ISBN 978-80-89553-12-9, s. 158-199 [1,69 AH].
  article

  article

 5. JAMBOROVÁ, Erika Mária. Controlling in international business and its growing importance in terms of socio-economic crisis. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská : udržateľnosť ako pohyblivý cieľ? Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické problémy v čase ekonomickej recesie : zborník recenzovaných príspevkov [z konferencie] : Bratislava, 25. apríl 2012. - Trenčín : [Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2012. ISBN 978-80-89306-14-5, s. 121-139. VEGA 1/1185/12.
  article

  article

 6. DLÁBIKOVÁ, Hana. Uplatnenie kontrolingových nástrojov v poisťovníctve : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2011. 124 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. MAJTÁNOVÁ, Anna - DLÁBIKOVÁ, Hana. Strategické nástroje kontrolingu v poisťovníctve ako súčasť risk manažmentu. In Evropské finanční systémy 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané v rámci "Slavnostní konference k 20. výročí založení Ekonomicko-správní fakulty MU" : Brno, 3.6.2011. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-210-5509-4, s. 163-167.
  article

  article

 8. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - BUDINSKÝ, Michal. Reporting - nástroj koordinácie a komunikácie controllingu. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 17-29.
  article

  article

 9. ŠEBEJ, Vladimír - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Implementácia controllingu. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 61-65.
  article

  article

 10. PACHINGEROVÁ, Mária. Kontroling v hotelovom podniku. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 491-496.
  article

  article