Search results

 1. KOUŘIL, Michal. Demokracie a sociální konflikt v Barmě. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 0323-1844, 2019, roč. 54, č. 1, s. 41-56.
  article

  article

 2. CASAGLIA, Anna. Northern Cyprus as an ‘Inner Neighbour’: A Critical Analysis of European Union Enlargement in Cyprus. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 1, pp. 37-49.
  article

  article

 3. BÜRKNER, Hans-Joachim - SCOTT, James W. Spatial Imaginaries and Selective In/Visibility: Mediterranean Neighbourhood and the European Union’s Engagement With Civil Society After the ‘Arab Spring’. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 1, pp. 22-36.
  article

  article

 4. CELATA, Fillippo - COLETTI, Raffaella. Borderscapes of External Europeanization in the Mediterranean Neighbourhood. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 1, pp. 9-21.
  article

  article

 5. PARÍZEK, Michal - ANANYEVA, Ekaterina. Central and Eastern Europe and the Decline of Russia in the United Nations Administrative Bodies: 1996–2015. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 0323-1844, 2019, roč. 54, č. 2, s. 24-49.
  article

  article

 6. NYKLOVÁ, Blanka - CIDLINSKÁ, Kateřina - FÁROVÁ, Nina. International Relations in the Czech Republic: Where Have All the Women Gone? In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 0323-1844, 2019, roč. 54, č. 2, s. 5-23.
  article

  article

 7. KALABIS, Zbyněk. Střípky z historie Banco Central do Brasil, centrální banky Brazílie. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 2, s. 48-49.
  article

  article

 8. RÜŽIČKOVÁ, Barbora. Řešení globálních problémů současné doby z pozice OSN. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3502, 2019, roč. 14, č. 1, s. 34-45.
  article

  article

 9. KARLAS, Jan. Podávání národních zpráv v rámci lidskoprávních smluv: analýza hlavních univerzálních smluv. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 0323-1844, 2019, roč. 54, č. 3, s. 5-27.
  article

  article

 10. BARČÁKOVÁ, Michaela. Chorvátsko ako vzor pre Západný Balkán. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 41-47.
  article

  article