Search results

 1. Aspen Review : Central Europe. - Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Aspen institute Prague. 4x ročne. ISSN 1805-6806. Available on Internet: https://www.aspen.review/aspen-review/
  journal

  journal

 2. International reports. Berlin : Konrad-Adenauer-Stiftung. 4x ročne. ISSN 0177-7521. Available on Internet: http://www.kas.de/internationalreports
  journal

  journal

 3. New Perspectives : Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Regitrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 4x ročne. ISSN 2336-825X. Available on Internet: https://perspectives.iir.cz/category/archive/
  journal

  journal

 4. Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius. CD-ROM. 2x ročne. Available on Internet: <https://www.vsdanubius.sk/Veda/Forum-cudzich-jazykov-politologie-a-medzinarodnych-vztahov> ISSN 2454-0145.
  electronic journal

  electronic journal

 5. Perceptions : journal of international affairs. Ankara : Center for Strategic Research. 4x ročne. ISSN 1300-8641. Available on Internet: www.sam.gov.tr
  journal

  journal

 6. Siločiary : vedecko-odborný mesačník o ekonomike a politike. Bratislava : Slovenská ekonomická spoločnosť - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska. 12x ročne. ISSN 1336-4634. Available on Internet: http://www.nezes.sk/
  journal

  journal

 7. Die Politische Meinung : Monatsschrift zu Fragen der Zeit. Berlin : Konrad-Adenauer-Stiftung. 6x ročne. ISSN 0032-3446
  journal

  journal

 8. Zahraničná politika. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumné centrum SFPA. 6x ročne. ISSN 1336-7218. Available on Internet: http://www.zahranicnapolitika.sk
  journal

  journal

 9. Janus.net : e-journal of International Relations [elektronický zdroj]. cop. 2010-2011 : UAL - Universidade autónoma de Lisboa ; Lisboa : Observare. Názov z hlavnej stránky. 1x ročne. Available on Internet: <http://observare.ual.pt/janus.net/en/>
  electronic journal

  electronic journal