Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0006851 xkni^"
 1. BIELEKOVÁ, Eva et al. Potravinová bezpečnosť a diverzita stravy v tranzitívnych krajinách. Recenzenti: Jozef Gálik, Marián Tóth. 1. vydanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 64 s. [4,64 AH]. VEGA 1/0928/17, APVV-16-0321. ISBN 978-80-552-2126-7.
  electonic book

  electonic book

 2. International Scientific Days 2018. International Conference. International Scientific Days 2018 : Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems : Conference Proceedings, May 16-17, 2018 Nitra, Slovak Republic. Reviewers: Alena Andrejovská, David Babayan ... [et al.]. Praha : Wolters Kluwer, 2018. online 2737 s. VEGA 1/0502/17, APVV – 16-0244, KEGA 038SPU-4/2016. ISBN 978-80-7598-180-6.
  electonic book

  electonic book

 3. Improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy. International scientific conference. International scientific days 2014 : improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy : proceedings of reviewed articles of [13th] international scientific conference : may 21 -23, 2014, High Tatras, Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014. CD-ROM [510 s.]. ISBN 978-80-552-1187-9.
  electonic book

  electonic book

 4. Global economy: challenges and perspectives. International conference. Global economy: challenges and perspectives : [proceedings of] 11th international conference : 26.-28. May 2010 : Nitra, The Slovak Republic : international scientific days 2010. Nitra : [Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre], 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-552-0386-7.
  electonic book

  electonic book

 5. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Nitra 25.-27. november 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 244 s. ISBN 978-80-552-0309-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, Nitra, 25.-27. november 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 41 s. ISBN 978-80-552-0311-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Medzinárodné vedecké dni 2008. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vedecké dni 2008 : konkurencieschopnosť a ekonomický rast: európske a národné perspektívy = competitiveness and economic growth: european and national perspectives : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = proceedings of reviewed articles of international scientific conference. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-552-0061-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  electonic book

  electonic book

 8. Mladá veda 2007. Medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda 2007 : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov na tému: Ekonomika a manažment : Račkova dolina, 21.- 23. november 2007. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-8069-970-3.
  electonic book

  electonic book

 9. Mladá veda 2005. Medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda 2005 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov na tému: Budúcnosť Európy je v rukách mladých : 1.-2. december 2005, Račkova dolina. Nitra : Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, 2006. CD-ROM. ISBN 80-8069-673-X. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  electonic book

  electonic book

 10. Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov III. Medzinárodná konferencia. Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov III : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie : Nitra, Kongresová sála ŠD Antona Bernoláka, 2.-3. február 2006. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. CD-ROM. ISBN 80-8069-641-1.
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.