Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0006851 xpca^"
 1. BODNÁR, Zoltán. Autorenprogramme - Brauchen wir sie noch? In Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov III. Medzinárodná konferencia. Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov III : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. ISBN 80-8069-641-1, s.
  article

  article

 2. CHAJDIAK, Jozef. Obsah finančných ukazovateľov produkcie: teória a prax. In Kvantitatívne metódy v ekonómii. Medzinárodný vedecký seminár. Kvantitatívne metódy v ekonómii : medzinárodný vedecký seminár : Nitra, december 2004. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. ISBN 80-88946-40-9, s. 77-79.
  article

  article

 3. Kvantitatívne metódy v ekonómii. Medzinárodný vedecký seminár. Kvantitatívne metódy v ekonómii : medzinárodný vedecký seminár : Nitra, december 2004 : zborník vedeckých prác. Zostavili: Ivan Brezina, Jozef Chajdiak. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2004. 284 s. ISBN 80-88946-40-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. STRIČÍK, Michal. Agrárne služby ako špecifická súčasť pôdohospodárskeho rezortu v regióne Michalovce a Sobrance : dizertačná práca. Školiteľ: Mojmír Zoborský. Nitra, 1999. 128 s.
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.