Search results

 1. BARNOVÁ, Silvia - KRÁSNA, Slávka - GABRHELOVÁ, Gabriela. Academic Procrastination in Working Population as a Barrier in Tertiary Education. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 23-34.
  article

  article

 2. MIKHAIL, Abrashkin - ŠIKÝŘ, Martin. Some Aspects of the Motivation of Teachers in the University (Based on Materials from Russia and the Czech Republic). In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 1, s. 52-60.
  article

  article

 3. NOVÁKOVÁ, Vladimíra. Lack of Technically Educated Graduates - A Threat to the Czech Economy. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 54-58.
  article

  article

 4. ANÝŽOVÁ, Petra. Návratnost terciárního vzdělávání v růstu kompetencí a platu: mezinárodní srovnání. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 1, s. 150-152.
  article

  article

 5. FUSEKOVÁ, Mária. Vzdelanostná úroveň obyvateľov štátov OECD. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-5864, 2017, roč. 28, č. 2, s. 43-48.
  article

  article

 6. BOHATÁ, Marie. Etické kodexy univerzit a vysokých škol. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2017. ISSN 1804-4166, 2017, roč. 8, č. 2, s. 27-39 online.
  article

  article

 7. ZERZÁNOVÁ, Dana - ČECHOVÁ, Ivana - BERÁNKOVÁ, Jana. Blended Learning as Efficient Method of Language Acquisition. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha 5 : Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., 2017. ISSN 2533-4433, 2017, roč. 25, č. 1-2, s. 20-31.
  article

  article

 8. JAKUBCOVÁ, Dagmar - PÁLENÍČKOVÁ, Libuše. Posilování individuální zodpovědnosti v oblasti finanční gramotnosti v terciárním a celoživotním vzdělávání. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 1239 -1245 CD-ROM.
  article

  article

 9. JÍLKOVÁ, Petra. Teorie lidského kapitálu v kontextu návratnosti soukromé a veřejné investice do terciálního vzdělávání. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2016. ISSN 1802-8934, 2016, č. 4, s. 1-12.
  article

  article

 10. BLANÁR, František. Sociálno-ekonomické životné podmienky denných študentov verejných vysokých škôl na Slovensku. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2014. ISSN 1335-5864, 2014, roč. 25, č. 4, s. 2-22. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0197862/acad_4_2014.pdf>
  article

  article