Search results

 1. International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1. Edition. Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. online 2063 s. Available on Internet: <https://msed.vse.cz/msed_2018/sbornik/introduction.html> ISBN 978-80-87990-14-8.
  electonic book

  electonic book

 2. Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference : [7.11.2016, Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. Editors: Kateřina Berková, Jana Kopásková. 1. vyd. Praha : Extrasystem, 2016. online [198 s.]. Didaktika, pedagogika, sv. 28. [F1/31/2015], [KEGA 022EU- 4/2016], [GA/2016/9]. ISBN 978-80-87570-33-3.
  electonic book

  electonic book

 3. Nové trendy - nové nápady 2011. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy - nové nápady 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2011. CD-ROM [450 s.]. ISBN 978-80-87314-20-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. SAS Fórum 2008. Konferencia. SAS Fórum 2008 - from information to intelligence : Bratislava, 5.11.2008 [elektronický zdroj]. Bratislava : SAS Institute, 2008. Available on Internet: <http://www.sas.com/offices/europe/slovakia/press/2008/aa12.html>
  electonic book

  electonic book