Search results

  1. CHANDOGA, Roman. EFSI ako možný nástroj podpory konvergencie. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 1, s. 21-23.
    article

    article