Search results

 1. FIFEKOVÁ, Elena et al. Ekonomický rast a blahobyt [elektronický zdroj]. Recenzenti: Edita Nemcová, Roman Chandoga. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 99 s. [5 AH]. VEGA 1/0431/16. ISBN 978-80-225-4601-0.
  electonic book

  electonic book

 2. FIFEKOVÁ, Elena - FIFEK, Edmund. Výkonnosť a konkurenčná schopnosť Európskej únie a jej členov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Edita Nemcová, Roman Chandoga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [78 s., 3,6 AH]. VEGA 1/0313/14. ISBN 978-80-225-4378-1. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. CHANDOGA, Roman. Možnosti dodatočného financovania finančných inštitúcií v prípade ich úpadku. In Economic policy in the European Union member countries. International scientific conference. Economic policy in the European Union member countries : Conference proceedings of the 13th International scientific conference, september 2-4, 2015, Karolinka, Czech Republic. - Ostrava : Faculty of Economics, VSB - Technical University of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3796-3, pp. 219-225 online. VEGA 1/0313/14.
  article

  article

 4. VONDROVÁ, Andrea et al. Rozšírený Leontiefov model so štruktúrnou dekompozíciou s aplikáciou na ekonomiku SR : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0795/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Bratislava, 2014. 11 s. VEGA 1/0795/12.
  book

  book

 5. CHANDOGA, Roman. Uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v rámci Európskej únie. In Zborník z Letnej školy slovenských ekonómov 2013 : Bratislava, 31.7.2013. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISBN 978-80-225-3685-1, s. 1-6 CD-ROM. VEGA 1/0421/11.
  article

  article

 6. CHANDOGA, Roman. Krízový manažment ako jeden z nástrojov na zníženie negatívnych dopadov finančných kríz na bankový sektor EÚ. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference : 18. - 20. září 2013 Velké Karlovice. - [Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2013]. ISBN 978-80-248-3094-0, s. 135-142 CD-ROM. VEGA 1/0421/11.
  article

  article

 7. CHANDOGA, Roman. Jednotný mechanizmus dohľadu - základný kameň bankovej únie. In Ekonomický rast a štruktúra ekonomiky : vedecký monografický zborník : vedecké state z riešenia projektov VEGA 1/0421/11 a VEGA 1/0795/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3567-0, s. 31-38.
  article

  article

 8. CHANDOGA, Roman. Opatrenia zamerané na zlepšenie situácie vo finančnom sektore EÚ. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : recenzovaný sborník příspěvků X. mezinárodní vědecké konference : 19. - 21. září 2012 Vendryně. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2012. ISBN 978-80-7248-780-6, s. 165-171. VEGA 1/0421/11.
  article

  article

 9. CHANDOGA, Roman. Euro a jeho súčasná kríza. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. - Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3208-2, s. [1-5].
  article

  article

 10. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0605/08 : doba riešenia projektu od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2011. [11 s.]. VEGA 1/0605/08.
  book

  book