Search results

  1. TUREK, Ivan - HRMO, Roman - KRELOVÁ, Katarína. O kvalite vzdelávania. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2006. ISSN 1335-5864, 2006, roč. 17, č. 3, s. 25-29.
    article

    article

  2. TUREK, Ivan - HRMO, Roman. Efektívnosť novej koncepcie doplňujúceho pedagogického štúdia. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2005. ISSN 1210-6658, 2005, roč. 13, č. 1, s. 8-13.
    article

    article