Search results

  1. SLAVÍK, Milan. Vysokoškolská pedagogika : pro odborné vzdělávání. Praha : GRADA, 2012. 253 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4054-6. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
    Vysokoškolská pedagogika

    book