Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0008408 xcla^"
 1. PAVELKA, Ľuboš. Faktory hospodárskeho rozvoja ekonomík v postkrízovom období. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 1, s. 31-34.
  article

  article

 2. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  article

  article

 3. PAVELKA, Ľuboš. Podnikateľské stratégie v postkrízovom období. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 12, s. 8-9.
  article

  article

 4. PAVELKA, Ľuboš. Platobný styk. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2009. ISSN 1336-393X, 2009, roč. 9, č. 7-8, s. 72. Recenzia na: Platobný styk / Mária Klimiková. - Bratislava : MARADA, 2008. - ISBN 978-80-968458-9-7.
  article

  article

 5. PAVELKA, Ľuboš. Dnes uplynie 50 rokov od peňažnej reformy. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. Člen svetovej skupiny ekonomickej a finančnej tlače Dow Jones - Handelsblatt. - Bratislava : Ecopress, 2003. ISSN 1335-4701, 30. mája - 1. júna 2003, roč. 11, č. 102.
  article

  article

 6. PAVELKA, Ľuboš. Financovanie vývozu. In Finančný poradca podnikateľa. - Žilina : Informačné centrum podnikateľov, 1997. ISSN 1335-3861, 1997, č. 2-3, s. 155-171.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.