Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0008408 xkni^"
 1. BRONČEK, Juraj. Analýza medzinárodnej pozície ekonomiky ČĽR - možnosti pre uplatnenie ekonomických záujmov Slovenska : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2020. 159 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. BALÁŽ, Peter - HAMARA, Andrej - SOPKOVÁ, Gabriela. Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike : (zmeny a výzvy v období globálnej finančnej krízy). Recenzenti: Štěpán Müller, Milan Šikula, Ľuboš Pavelka. 2. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 240 s. Economics. VEGA 1/0897/17. ISBN 978-80-89710-28-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike

  book

 3. RUŽEKOVÁ, Viera. Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s vybranými tretími krajinami III (Južná Kórea, Kanada, Ukrajina a Rusko) : habilitačná práca. Oponenti Ludmila Štěrbová, Ľuboš Pavelka. 1. vyd. Bratislava, 2014 : Vydavateľstvo EKONÓM. CD-ROM [168 s.].
  book

  book

 4. PAVELKA, Ľuboš. Kríza etiky finančného kapitalizmu : habilitačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2011. CD-ROM.
  book

  book

 5. PAVELKA, Ľuboš. Etika v medzinárodnom podnikaní : dizertačná práca. Škol. Otília Zorkóciová. Bratislava, 2006. 187 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.