Search results

Records found: 104  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0008408 xknid^"
 1. PALOVIČOVÁ, Adela. Riadenie vzťahov so zákazníkmi v exportne orientovaných firmách : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2023. 83 s.
  book

  book

 2. GUNIŠOVÁ, Mária. Etické aspekty a ESG kritériá v podnikateľskom sektore v podmienkach Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2023. 46 s.
  book

  book

 3. BAGAEV, Mimolat. Posudzovanie bonity obchodného partnera ako kľúčový faktor eliminácie kreditných rizík v podnikaní : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2023. 38 s.
  book

  book

 4. BUČIČ, Patrik. Opatrenia proti praniu špinavých peňazí z pohľadu bánk a klientov v podmienkach európskeho bankovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2023. 61 s.
  book

  book

 5. OLÁH, Eduard. Digitalizácia financovania medzinárodného obchodu a jej vplyv na firemné bankovníctvo : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2023. 81 s.
  book

  book

 6. PICHONSKÝ, Peter. Implementácia instantných platieb a systému otvoreného bankovníctva z pohľadu firiem a finančných spoločností : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2023. 63 s.
  book

  book

 7. KRÁLIKOVÁ, Veronika. Externé nebankové formy financovania firiem v krajinách eurozóny : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2023. 67 s.
  book

  book

 8. PENTÍKOVÁ, Lucia. Úloha poisťovacích spoločností v oblasti eliminácie politicko-hospodárskych a kreditných rizík v SR a ČR : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2023. 71 s.
  book

  book

 9. MACKOVÁ, Lucia. Inštitucionálna podpora malého a stredného podnikania v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2023. 57 s.
  book

  book

 10. ANETTOVÁ, Adriána. Medzinárodný platobný styk, menové transakcie a zabezpečenie kurzovo-menových rizík v medzinárodnom obchode : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2023. 67 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.