Search results

Records found: 394  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0008408 xpca^"
 1. RUŽEKOVÁ, Viera - PAVELKA, Ľuboš. Manuál exportéra : základná príručka obchodovania so zahraničím. Recenzenti: Renáta Pitoňáková, Michaela Královičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 121 s. [7,85 AH]. 001/2023. ISBN 978-80-225-5049-9. [Copy count : 14, currently available 10, at library only 2]
  Manuál exportéra

  book

 2. PAVELKA, Ľuboš. Zmena paradigmy globalizácie z pohľadu vzťahov medzi Čínou a svetovými veľmocami. In Čínska hodvábna cesta (Belt and Road Initiative) - príležitosť alebo riziko pre konkurencieschopnosť exportu EÚ a SR? : súbor vedeckých statí k projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5026-0, s. 31-38. VEGA V-20-167-00 (1/0777/20).
  article

  article

 3. PAVELKA, Ľuboš. Zmenka ako zabezpečovací nástroj bankových úverov a pohľadávok. In Management pohľadávok 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Management pohľadávok 2022 : Medzinárodná vedecká konferencia. - Viedeň : Dagmar Zboray, EU Generation, 2022. ISBN 978-395051012-6, s. 168-172.
  article

  article

 4. PAVELKA, Ľuboš. Celková cena práce ako kľúčový faktor podnikania. In Pracovné právo 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Pracovné právo 2022 : Medzinárodná vedecká konferencia. - Viedeň : Dagmar Zboray, EU Generation, 2022. ISBN 978-3-9505101-1-9, s. 1-6.
  article

  article

 5. PAVELKA, Ľuboš. Daňovo-odvodová reforma: cesta k prehlbovaniu pracujúcej chudoby alebo k jej odstraňovaniu? In Ako reštartovať Slovensko? Sociálnodemokratická obnova spoločnosti po pandémii a konzervatívno-liberálnej vláde. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2022. ISBN 978-80-8264-001-7, s. 72-81 online.
  article

  article

 6. PAVELKA, Ľuboš. Vyzbrojte sa proti chudobe. In Slovenka. - Bratislava : STAR Production, 2022. ISSN 0231-6676, 2022, roč. 74, č. 33, s. 16-17 online.
  article

  article

 7. PAVELKA, Ľuboš. Prečo investovať peniaze do akcií? In X-Magazín investičnej skupiny Proxenta. - Bratislava : Proxenta Support, 2022. ISSN 2644-6480, 2022, roč. 4, č. 4, s. 42-45 online.
  article

  article

 8. PAVELKA, Ľuboš. Investície do akcií, ktoré nie sú kótované na regulovanom trhu. In X-Magazín investičnej skupiny Proxenta. - Bratislava : Proxenta Support, 2022. ISSN 2644-6480, 2022, roč. 5, č. 5, s. 88-91 online.
  article

  article

 9. STEINHAUSER, Dušan. Vplyv pandémie ochorenia Covid-19 na medzinárodný obchod, podnikanie a operačné riziko vo firmách : monografia. Recenzenti: Ľuboš Pavelka, Peter Árendáš, Miroslava Čukanová, Rastislav Martiška. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 89 s. [6,07 AH]. ISBN 978-80-225-4808-3. [Copy count : 6, currently available 3, at library only 3]
  electonic book

  electonic book

 10. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Investovanie na finančných trhoch. Recenzovali: Daniela Tkáčová, Ľuboš Pavelka. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2021. 565 s. [31 AH]. VEGA 1/0221/21. ISBN 978-80-89710-53-1. [Copy count : 7, currently available 0, at library only 5, Length of Reservation Line 3]
  Investovanie na finančných trhoch

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.