Search results

 1. FUSEK, Roman. Podpora finančnej gramotnosti ako jeden z nástrojov ochrany spotrebiteľa. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 35-41.
  article

  article

 2. BRAUNER, Roman. Financial literacy as a tool for managers. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 1, s. 72-81.
  article

  article

 3. BURÁK, Emil. Osobné financie rozvíjať plánovaním. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 6, s. 63-74.
  article

  article

 4. ŠINDELÁŘ, Jiří. Generace Y převrátí prodej finančních produktů naruby aneb vratké vize finančních akademiků. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 5, s. 18-19.
  article

  article

 5. RAJL, Jiří - SOBKOVÁ, Martina. Finanční vzdělávání zlepšuje platební morálku dlužníků. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 9, s. 42-43.
  article

  article

 6. FILIP, Miloš. Finanční vzdělávání: Proč od roku 2009 boduje v zahraničních hitparádách? In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1212-4273, 2013, roč. 20, č. 9, s. 34-35.
  article

  article

 7. PROKOPEC, Marek. Jednoduché pravidlá pre rozpočet rodiny. In Forbes. - Nitra : Business Consulting & Media, 2012. ISSN 1338-2527, 2012, č. November, s. 80-82.
  article

  article

 8. HRVOLOVÁ, Barbora. Finančné aktíva Slovákov sa z posledných desať rokov strojnásobili. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 10, s. 22-23.
  article

  article

 9. SZOVICS, Peter. Meranie vedomostí, zručností a kompetencií vo finančnom vzdelávaní. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-6].
  article

  article

 10. FABOVÁ, Ľudmila. Finančné vzdelávanie a finančná gramotnosť na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, November 2010, roč. 18, č. 9, s. 9-11.
  article

  article