Search results

 1. Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. Recenzenti: Kinga Izsóf Jurásová, Ivan Sarmány Schulle. 1. vydanie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 148 s. ISBN 978-80-88910-56-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 2. SIMS, Julian - CURPHEY, Marianne. How Money Works : The Facts Visually Explained. London : DK (Dorling Kindersley), 2017. 255 s. ISBN 978-0-2412-2599-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  How Money Works

  book

 3. KEOWN, Arthur J. Personal finance : turning money into wealth. 7th ed. Boston : Pearson, 2016. 619 s. The Pearson series in finance. ISBN 978-0-13-385643-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. GARMAN, E. Thomas - FORGUE, Raymond E. Personal finance. 12th ed. Boston : CENGAGE Learning, 2016. 544 s. ISBN 978-1-133-59583-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. BÁRTA, Zbyněk. Finanční gramotnost : výpočty v Excelu. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2014. príl., tab. Řízení školy. ISBN 978-80-7478-483-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Finanční gramotnost

  book

 6. KIYOSAKI, Robert T. Bohatý otec, chudobný otec : čo bohatí učia svoje deti a chudobní a príslušníci strednej vrstvy nie. Preklad: Milivoj Voltner. Bratislava : Motýľ, 2014. 236 s. ISBN 978-80-8164-039-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Bohatý otec, chudobný otec

  book

 7. WALKER, Robert B. - WALKER, Kristy P. Personal finance : building your future. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2013. 480 s. The McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance and real estate. ISBN 978-0-07-131818-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. BURÁK, Emil. Peniaze : rady a inšpirácie k osobným a rodinným financiám : protikrízové desatoro. Bratislava : Eugenika, 2009. 266 s. ISBN 978-80-8100-133-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Peniaze

  book

 9. SMRČKA, Luboš. Osobní a rodinné finance : (svět rodinných financí - jak spořit a rozmnožovat majetek). Praha : Professional Publishing, 2007. 257 s. ISBN 978-80-86946-41-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 10. FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství : jak se dobře zajistit. Praha : C. H. Beck, 2006. 273 s. Beckova edice ABC. ISBN 80-7179-466-X. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book