Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0010018 xkni^"
 1. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2023/2024. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 166 s. ISBN 978-80-225-5076-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 2. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 158 s. ISBN 978-80-225-4964-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 3. KUŠNÍROVÁ, Jana. Dopady zdaňovania právnických osôb na štátny rozpočet a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: Financie, bankovníctvo a investovanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 83 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4848-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. KUŠNÍROVÁ, Jana. Zdaňovanie právnických osôb a ich vplyv na zdroje štátneho rozpočtu : habilitačná práca. Oponent: Anna Schultzová... [et al.]. Bratislava, 2021. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2021/2022. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 179 s. ISBN 978-80-225-4838-0.
  Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

  electonic book

 6. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2020/2021. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 176 s. ISBN 978-80-225-4729-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2019/2020. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 181 s. ISBN 978-80-225-4630-0. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. KUŠNÍR, Peter et al. Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. Reviewers: Anna Schultzová, Katarína Belanová, Pawel Trawicki. 1st Edition. Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. 208 s. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-83-944614-9-2. [Copy count : 11, currently available 8, at library only 3]
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.