Search results

  1. VAVRINČÍK, Pavel - WIENEROVÁ, Iveta. Vývoj vybraných odvetví priemyslu v Slovenskej republike. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax = journal for economic theory an practice. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2006. ISSN 1336-4103, 2006, roč. 4, č. 2, s. 73-83.
    article

    article