Search results

  1. WIENEROVÁ, Iveta. Manažment inovačných procesov vo firmách : dizertačná práca. Škol. Pavel Vavrinčík. Bratislava, 2010. 167 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book