Search results

 1. KRAMOLIŠ, Oldřich. Antisthenova „naturální ekonomie“. Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 7, s. 537-547.
  article

  article

 2. HOLASOVÁ, Věra. Sociální práce jako nová tržní příležitost? In Sociální práce : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální praci. - Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012. ISSN 1213-6204, 2012, roč. 12, č. 2, s. 126-137. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0157436/sp2_2012_web-140701130132.pdf>
  article

  article

 3. WAWROSZ, Petr. Redistribuce a instituce aneb důležité vazby v ekonomice. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2010. ISSN 1801-7118, 2010, roč. 6, č. 1, s. 111-127. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/00113251/2010_01_sets.pdf>
  article

  article

 4. GAVUROVÁ, Beáta - DELINA, Radoslav. Prístupy k meraniu a riadeniu výkonnosti a ich aplikačné možnosti v podnikoch. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. ISSN 1336-4103, 2010, roč. 8, č. 1, s. 5-19.
  article

  article

 5. ŠVADLENKA, Libor. Chování užívatele a úžiková funkce v dopravě. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2008. ISSN 1337-0839, 2008, roč. 2, č. 2, s. 58-63.
  article

  article

 6. SIRŮČEK, Pavel - DŽBÁNKOVÁ, Zuzana. Racionalita a etická dimenze v ekonomických teoriích (vybrané problémy). In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2006. ISSN 1212-3609, 2006, roč. 9, č. 3, s. 19-34.
  article

  article

 7. BORTEL, Lukáš. Law and economics a implikace pro právní regulaci a kontrahování. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2006. ISSN 0013-3035, 2006, roč. 54, č. 6, s. 555-571.
  article

  article

 8. HLAVÁČEK, Jiří - HLAVÁČEK, Michal. Ekonomická iracionalita donátora plynoucí z nedůvěry k příjemci dotace. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2004. ISSN 0015-1920, 2004, roč. 54, č. 3-4, s. 138-154. Available on Internet: <http://journal.fsv.cuni.cz/storage/967_03_138-154.pdf>
  article

  article

 9. SMREKOVÁ, Dagmar. Ekonomická racionalita a svet hodnôt. In Filozofia. ISSN 0046-385X, 1998, roč. 53, č. 5, s. 286-298.
  book

  book

 10. KAČÍR, Klement. Základný postulát industriálnej ekonomickej racionality : Pohľad vnútorným okom na manažment vo svete. In Účtovnícke, audítorské, finančné zvesti, 1994, roč. 2, č. 1, s. 22-23.
  article

  article