Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0010602 xcla^"
 1. CESNAK, Martin et al. Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu a očakávania zadlžených domácností. In Príležitostná štúdia NBS. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 3/2020. ISSN 2585-9277, 2020, č. 3, s. 3-34.
  article

  article

 2. STRACHOTOVÁ, Anna - CUPÁK, Andrej. Výsledky druhej vlny zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností v eurozóne. In Analytický komentár. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 23. december 2016, 2016, č. 39, s. 1-8.
  article

  article

 3. CECHL, Pavel. Domácnosti budou příští rok s půjčkami opatrné. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 12, s. 46-47.
  article

  article

 4. GERBERY, Daniel. Rodinná politika na Slovensku zameraná na podporu rodín s nezaopatrenými deťmi. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 4, s. 2-10.
  article

  article

 5. SĂVOIU, Gheorghe et al. A Monte Carlo method simulation of the European funds that can be accessed by Romania in 2014-2020. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 3, s. 19-35.
  article

  article

 6. VRAVEC, Ján. Analýza úrovne finančnej gramotnosti a finančnej situácie obyvateľov východného Slovenska. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711, 2014, č. 4, s. 1-10 online.
  article

  article

 7. ŘEZANKOVÁ, Hana - LÖSTER, Tomáš. Shluková analýza domácností charakterizovaných kategoriálními ukazateli. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 3, s. 139-147.
  article

  article

 8. SENAJ, Matúš - ŠILHÁR, Pavol - ZAVADIL, Tibor. Finančná situácia slovenských domácností. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2012. ISSN 1335-0900, Apríl 2012, roč. 20, č. 4, s. 23-27.
  article

  article

 9. KAŠČÁKOVÁ, Alena - NEDELOVÁ, Gabriela. Komparácia ekonomickej situácie domácností v mestách a na vidieku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 6, s. 85-90.
  article

  article

 10. VESELOVSKÝ, Ján - ŠOLCOVÁ, Lucia. Neúplné rodiny ako jeden z indikátorov chudoby na príklade Nitrianskeho kraja. In Geografické štúdie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. ISSN 1337-9445, 2011, roč. 15, č. 1, s. 31-42.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.