Search results

 1. BUJŇÁKOVÁ, Mária et al. Dane a ich právna úprava v Slovenskej republike v kontexte daňovej politiky EÚ. Recenzenti: Stanislaw Sagan ... [et al.]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. 408 s. VEGA 1/1170/12. ISBN 978-80-8152-246-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta. Vybrané otázky daňovej politiky Európskej únie a jej členských štátov : nekonferenčný zborník vedeckých prác. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. 446 s. ISBN 978-80-7097-999-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 3. Selected issues of tax policy of the EU and its member states. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. 86 s. VEGA 1/1170/12. ISBN 978-80-7097-972-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ČERVENÁ, Karolína. Tvorba podnikateľskej stratégie s využitím informácií z účtovníctva : dizertačná práca. Škol. Ľudmila Lacová. Košice, 2010. 184 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book