Search results

Records found: 90  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth 0011415 xpca^"
 1. ZAMBOROVÁ, Katarína - JURSOVÁ ZACHAROVÁ, Zlatica. Cross-National Achievement Surveys and Educational Monitoring in Slovakia. In Cross-National Achievement Surveys for Monitoring Educational Outcomes : Policies, Practices and Political Reforms Within the European Union. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. ISBN 978-92-76-22353-5. ISSN 1018-5593, pp. 208-228 online.
  article

  article

 2. BOCKOVÁ, Lucia. Právo Európskej únie. Recenzenti: Katarína Brocková, Vlasta Kunová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 393 s. [30,45 AH]. ISBN 978-80-225-4971-4. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  Právo Európskej únie

  book

 3. BALEHA, Andrianna. Roľ Evropejskoho sojuza v oficiaľnoj pomošči razvitiju stranam postsovetskoho prostranstva. In Vestnik Omskogo universiteta. - Omsk : Dostoevsky Omsk State University, 2021. ISSN 2312-1300, 2021, tom. 8, no. 4, s. 215-225 online.
  article

  article

 4. ANDREJOVSKÝ, Pavol - GAJDOŠ, Jozef. Zelená energia je aj jadrová energia. In STEP 2021. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP 2021 : 11.11.2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4908-0, s. 62 online.
  article

  article

 5. ANDREJOVSKÝ, Pavol - GAJDOŠ, Jozef. Zemný plyn - zelená energia. In STEP 2021. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP 2021 : 11.11.2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4908-0, s. 63-64 online.
  article

  article

 6. MOKOŠOVÁ, Daša. Prijaté novelizácie v znení IAS 1 a IAS 8 s účinnosťou od 1.1.2020 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. Mimoriadne číslo, s. 24-26 online.
  article

  article

 7. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny v podnikových kombináciách v platnosti od 1. januára 2020 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. Mimoriadne číslo, s. 26-31 online.
  article

  article

 8. JUHÁS, Henrich - KITTOVÁ, Zuzana. Antidumping Investigations of the European Union in the Time of Pandemic COVID-19. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113, pp. 88-99 online. I-21-110-00.
  article

  article

 9. JAŠUREK, Igor. EU Cohesion Policy Governance in the Covid-19 Era. In Public Economics and Administration 2021. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2021 : Proceedings of the 14th International Scientific Conference. - Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4580-7. ISSN 1805-9104, pp. 173-186 online. VEGA 1/0605/19.
  article

  article

 10. KOVÁČ, Branislav. Quo vadis európske daňové právo? In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021. medzinárodná online vedecká konferencia. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021 : zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, v dňoch 24.6. – 25.6.2021 pod záštitou dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021. ISBN 978-80-7160-618-5, s. 170-175 online. VEGA 1/0007/19.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.