Search results

 1. Corporate governance and strategic decision making [elektronický zdroj]. London : InTech, 2017. online [224 s.]. Available on Internet: <https://www.intechopen.com/books/corporate-governance-and-strategic-decision-making> ISBN 978-953-51-3554-8.
  electonic book

  electonic book

 2. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy. Interdisciplinary information management talks. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy : [proceedings] : 25th interdisciplinary information management talks : 6.-8.9.2017, Poděbrady, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Klára Antlová ... [et al.]. 1st ed. Linz : Trauner Verlag Universität, 2017. online [429 s.]. Schriftenreihe Informatik, 46. ISBN 978-3-99062-119-6.
  electonic book

  electonic book

 3. Strategic management and decision support systems in strategic management : theme : digital evolution: adapting business for a digital age. International scientific conference. Strategic management and decision support systems in strategic management : proceedings : theme : digital evolution: adapting business for a digital age : 22nd international scientific conference : Subotica, [Serbia], may 19, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2017. CD-ROM [900 s.]. ISBN 978-86-7233-362-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. Strategic management and decision support systems in strategic management : theme : digital evolution: adapting business for a digital age. International scientific conference. Strategic management and decision support systems in strategic management : book of abstracts : theme : digital evolution: adapting business for a digital age : 22nd international scientific conference : Subotica, [Serbia], may 19, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2017. CD-ROM [200 s.]. ISBN 978-86-7233-363-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. Strukturális kihívások - reálgazdasági ciklusok : innovatív lehetőségek a valós és virtuális világokban. Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Strukturális kihívások - reálgazdasági ciklusok : innovatív lehetőségek a valós és virtuális világokban : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Sopron, [Magyarország], 12. 11. 2015 [elektronický zdroj]. 1. kiad. Sopron : Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2015. CD-ROM [602 s.]. ISBN 978-963-334-265-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. KOŠTURIAK, Ján - CHAĽ, Ján. Inovácie : stručne a prakticky [elektronický zdroj]. Žilina : IPA Slovakia, [2014]. CD-ROM [64 s.]. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. KOŠTURIAK, Ján - CHAĽ, Ján. Stratégie a inovácie : od súperenia k spolupráci, od konfliktov k budovaniu dôvery, od šetrenia k vytváraniu bohatstva, od napätia k rovnováhe [elektronický zdroj]. Žilina : IPA Slovakia, [2014]. CD-ROM [61 s.]. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. Felelős társadalom, fenntartható gazdaság. Nemzetközi tudományos konferencia. Felelős társadalom, fenntartható gazdaság : tanulmánykötet : nemzetközi tudományos konferencia a magyar tudomány ünnepe alkalmából : Sopron, 2013, november 13 [elektronický zdroj]. Sopron : University of West Hungary Press, 2014. CD-ROM [600 s.]. ISBN 978-963-334-144-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. Rethinking strategies for SMEs in order to be successful in the global environment. International conference. Rethinking strategies for SMEs in order to be successful in the global environment : the proceedings of 10th international strategic management conference : june 19 - 21, 2014, Rome, Italy [elektronický zdroj]. Volume I - II. [S.l.] : [s.n.], 2014. CD-ROM [657, 695 s.]. ISBN 978-605-86554-2-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 10. The strategy collection : single user licence [elektronický zdroj]. Volume 1, 2, 3. Tadcaster : Business Case Studies, [2013]. CD-ROM [80, 94, 57 s.]. Business Case Studies Archive. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book