Search results

  1. SABOL, Ján. Informačné systémy ako nástroj podpory podnikania v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Škol. Branislav Kršák. Košice, 2009. 57 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book