Search results

 1. SEVERSKÝ, Marek. Vplyv štrukturálnych reforiem na ekonomický rast SR : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2012. 42 s.
  book

  book

 2. KOČIŠOVÁ, Jana. Dane zo spotreby ako zdroj príjmov ŠR : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2012. 72 s.
  book

  book

 3. KOLESÁR, Matúš. Vplyv daňovej politiky na konkurencieschopnosť krajín CEE : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2012. 73 s.
  book

  book

 4. ŠUPEJOVÁ, Lucia. Daňová kontrola a jej účinnosť z pohľadu správcu dane : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2012. 61 s.
  book

  book

 5. SZÜCSOVÁ, Réka. Daňová a odvodová politika v EÚ a vo vybraných krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2012. 71 s.
  book

  book

 6. ŠPARCOVÁ, Katarína. Vplyv nepriamych daní na podnikateľské prostredie : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2012. 64 s.
  book

  book

 7. BOJNANSKÁ, Zuzana. Ekologické daňové reformy v krajinách OECD : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2012. 74 s.
  book

  book

 8. TISO, Tomáš. Vplyv daní a odvodov na ponuku práce : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2012. 70 s.
  book

  book

 9. STAŠÍK, Miloš. Hodnotenie vplyvov daňových reforiem v krajinách OECD : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2012. 59 s.
  book

  book

 10. DANČÍKOVÁ, Alexandra. Miestne dane ako zdroj príjmov územnej samosprávy : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Ihnatišinová. Bratislava, 2012. 79 s.
  book

  book