Search results

 1. RABATINOVÁ, Marcela. [Daňovníctvo – daňová teória a politika I]. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2015. ISSN 1336-5711, 2015, č. 4, s. 1 online. Recenzia na: Daňovníctvo, daňová teória a politika I / Anna Schultzová, Marcela Rabatinová, Denisa Repková. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - ISBN 978-80-8078-407-2.
  article

  article

 2. REPKOVÁ, Denisa. Odvodový systém sa dotkne aj dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-4740, 19.7.2012, [s. 1] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/33/odvodovy-system-sa-dotkne-aj-dohod-o-pracach-vykonavanych-mimo-pracovneho-pomeru-uniqueiduchxzASYZNY8Aolj9IrZHm2sda1M9LVa/?uri_view_type=5&PHPSESSID=5b9d8be635bbb39557eab80a927247a8>
  article

  article

 3. REPKOVÁ, Denisa. Zmena sumy daňového bonusu na dieťa. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-4740, 12.7.2012, [s. 1] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/33/zmena-sumy-danoveho-bonusu-na-dieta-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_Lz4d2BmrOUy/?PHPSESSID=fbfa1dbc334a0528cc07186821bccdf2>
  article

  article

 4. REPKOVÁ, Denisa. Oznamovacie povinnosti daňových subjektov. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-4740, 3.5.2012, [s. 1-2] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/oznamovacie-povinnosti-danovych-subjektov-uniqueiduchxzASYZNYpyCLz1Y_uhu0Lg28rdHG_/?PHPSESSID=0b9a97d965c7669493e58d0dc56d4f76>
  article

  article

 5. REPKOVÁ, Denisa. Daňová kontrola právnických osôb. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-4740, 19.4.2012, [s. 1-2] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/danova-kontrola-pravnickych-osob-uniqueiduchxzASYZNYpyCLz1Y_uhpGQ24c_xPpG/?PHPSESSID=197d014a575769a66f4e1b7b6e79e104>
  article

  article

 6. REPKOVÁ, Denisa. Čo nové priniesol Daňový poriadok? In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-4740, 12.4.2012, [s. 1] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/co-nove-priniesol-danovy-poriadok-9-cast-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_Cj_PgmbepAQ/?PHPSESSID=6309788fa66a36c3285eec9563bd1b47>
  article

  article

 7. REPKOVÁ, Denisa. Čo nové priniesol Daňový poriadok? : určenie dane podľa pomôcok. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-4740, 4.4.2012, [s. 1] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/co-nove-priniesol-danovy-poriadok-8-cast-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_GS9frl7LRiW/>
  article

  article

 8. REPKOVÁ, Denisa. Čo nové priniesol Daňový poriadok? : daňová kontrola. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-4740, 28.3.2012, [s. 1] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/co-nove-priniesol-danovy-poriadok-5-cast-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_Me-n4pcbupp/>
  article

  article

 9. REPKOVÁ, Denisa. Čo nové priniesol Daňový poriadok? : nazeranie do spisov. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-4740, 14.3.2012, [s. 1] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/co-nove-priniesol-danovy-poriadok-6-cast-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_E4VZVI1jgmx/?PHPSESSID=1bf03bf3b09ccc8f1fd2f396f714eecb>
  article

  article

 10. REPKOVÁ, Denisa. Čo nové priniesol Daňový poriadok? : daňové priznanie. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-4740, 7.3.2012, [s. 1] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/co-nove-priniesol-danovy-poriadok-5-cast-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_M_rqzXynzE7/?PHPSESSID=fa2722401d636c04cc5cfded4af5f881>
  article

  article