Search results

 1. LINCÉNYI, Marcel - FABUŠ, Michal, ml. Analýza vybraných vývojových tendencií trhu internetových médií v Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 77-85.
  article

  article

 2. FABUŠ, Michal, ml. How COVID-19 Influenced International Trade. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 21-28.
  article

  article

 3. FABUŠ, Michal, ml. Foreign Direct Investments and Their Impact on Development of Economic Indicators: Evidence from Slovak Republic. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 2, pp. 69 -72.
  article

  article

 4. YANG, Iing-fei - FABUŠ, Michal, ml. - ZHANG, Hong-le. Key Success Factors of Knowledge Management in Small & Medium-Sized Enterprise in China. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2019. ISSN 1337-2955, 2019, roč. 15, č. 1, s. 90-103.
  article

  article

 5. FABUŠ, Michal, ml. - NEBESKÝ, Ľubomír. Vplyv vonkajšieho ekonomického prostredia na správanie podnikateľských subjektov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 35-42.
  article

  article

 6. Vývoj ekonomických ukazovateľov v Slovenskej republike a Českej republike po hospodárskej kríze. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 85-91.
  article

  article

 7. FABUŠ, Michal, ml. Vývoj priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike a Poľsku ho hospodárskej kríze. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, 2016, roč. 12, č. 1, s. 64-69.
  article

  article

 8. FABUŠ, Michal, ml. Foreign direct investment and its impact on the Slovak Republic’s economy. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2014. ISSN 1728-6239, 2014, no. 9-10, pp. 42-45 online.
  article

  article

 9. WOLTEMAR, Richard - FABUŠ, Michal, ml. Investičné a obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a krajinami MERCOSUR-u. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, jún 2012, roč. 8, č. 1, s. 155-165. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0159485/VedeckyCasopisVSEMvs_2012_06.pdf>
  article

  article

 10. ČEJKOVÁ, Viktória - FABUŠ, Michal, ml. Životné poistenie v Slovenskej republike. In FIN STAR NET 2012 : zborník recenzovaných príspevkov z III. medzinárodnej [internetovej] vedeckej konferencie : Bratislava, 7.-9. februára 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2012. ISBN 978-80-970244-5-1, s. [1-8].
  article

  article