Search results

 1. DUBROVINA, Nadiya - DUBROVINA, Vira - PÉLIOVÁ, Jana. Formuvannja interaktyvnogo spilkuvannja v konteksti kompetentnisnogo navčannja. In Economic and Social-Focused Issues of Modern World. International Scientific Conference. Economic and Social-Focused Issues of Modern World : Conference Proceedings of the International Scientific Conference, October 24–25, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). - Bratislava : VŠEMVS, 2018. ISBN 978-80-89654-48-2, s. 334-337 online.
  article

  article

 2. MAGÁTOVÁ, Ivana - NEBESKÝ, Ľubomír - ŠPROCHOVÁ, Lenka. Rising the competitiveness of Slovakia through strategic cooperation in tourism - example of Carpathian region. In Visegrad as a competitive destination for sustainable tourism in Europe. International conference. Visegrad as a competitive destination for sustainable tourism in Europe : proceedings of the International conference : Bratislava, October 28, 2015. - Częstochowa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2015. ISBN 978-83-63978-30-3, p. 28-34.
  article

  article

 3. NEBESKÝ, Ľubomír - ŠPROCHOVÁ, Lenka. Strategic management of EU structural funds. In Young science VŠEMvs 2014. International conference. Young science 2014 : proceedings : [3. international conference on young science : 12. november 2014, Bratislava, Slovak Republic]. - Bratislava ; Zagreb : School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava : Croatian Quality Managers Society, 2014. ISBN 978-953-57036-8-6, s. 77-87 CD-ROM.
  article

  article

 4. HOLKOVÁ, Vieroslava - FABUŠ, Michal, ml. Sociálna kvalita a jej regionálne problémy na Slovensku. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : sborník : IX. mezinárodní konference 2013, 25. leden, Kunovice, Česká republika. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2013. ISBN 978-80-7314-290-2, s. 213-222.
  article

  article

 5. JANSKÝ, Boris - FABUŠ, Michal, ml. - TOKÁROVÁ, Mária. Zhodnotenie viacdimenzionálneho pohľadu na konvergenciu v Slovenskej republike na základe vybraných indikátorov. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732, Marec 2012, roč. 5, č. 1, s. 176-184. VEGA 1/0103/12.
  article

  article

 6. DUGASOVÁ, Barbora. Teoretické aspekty efektov priamych zahraničných investícií v hostiteľskej krajine. In Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej šudentskej vedeckej konferencie - doktorandská sekcia. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej šudentskej vedeckej konferencie - doktorandská sekcia : Trenčín, 5. máj 2011. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2011. ISBN 978-80-8075-493-8, s. 1-16. VEGA 1/0630/10.
  article

  article

 7. CSABAY, Marek et al. Ekonomika rozvojových štátov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 384 s. [21,589 AH]. ISBN 978-80-225-3129-0. [Copy count : 11, currently available 6, at library only 4]
  book

  book

 8. FABUŠ, Michal, ml. Energetická stratégia Ruskej federácie a jej odraz v energetickej politike Európskej únie : dizertačná práca. Škol. Miroslav Mečár. Bratislava, 2008. 148 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. FABUŠ, Michal, ml. Hrozí Európskej únii energetická kríza? In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2008 : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2616-6, s. 342-353.
  article

  article

 10. FABUŠ, Michal, ml. Energetická politika EÚ a otázky plynu. In Medzinárodné vzťahy 2007 : energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2576-3, s. 132-140.
  article

  article